DOMAĆE RAKIJE / DOMESTIC BRANDY

MALINA ZARIĆ 3YO

RASPBERRY BRANDY ZARIĆ 3YO

520 RSD

Opsesija, redestilovana rakija od maline. Stopostotna sirovina je domaća sorta maline, bez dodatih ikakvih pojačivača ukusa i mirisa.

Obsession, redistilled raspberry brandy. 100% raw material is domestic raspberry variety, with no added flavor and aroma enhancers