PIVO / BEER

GUINNESS (0.33L)

500 RSD

Guinness je tradicionalno irsko jako crno pivo napravljeno od pečenog ječma, hmelja, kvasca i vode. Tamna boja i karamelizovani ukus, koji je karakterističan za Guinness, potiču od ječma koji je bio pržen, ali ne i slađen

Guinness is a traditional Irish stout beer made from roasted barley, hops, yeast, and water. The deep color and caramelized flavor characteristic of Guinness, come from roasted, but not malted barley